Kalite Politikamız ve Belgelerimiz

Kalite Politikamız

• Ürün kalitesinin zamanın gereklerine göre sürekli yükseltilerek müşteri memnuniyetinin maksimum düzeyde tutulması
• Hizmet kalitesinin sürekli yükseltilerek müşteri memnuniyetinin maksimum düzeyde sağlanması
• Çalışanlarımızın gerekli görüldüğü takdirde ek eğitimlerle niteliklerinin arttırılması
• Tedarikçilerimizin kalite düzeylerinin yükseltilmesi,
• Kaynak ihtiyaçlarının tespit edilerek optimum kullanımının sağlanması,
• Yürürlükteki yasal mevzuatların ve uluslararası standartların eksiksiz olarak yerine getirilmesi,
• Müşteri odaklı satış ve tedarik organizasyonumuzun etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi,
• Üretimde çevre bilincinin çalışanlarımıza aşılanması
• Kaynak kullanımında optimizasyona gidilmesi
• Zamanın en değerli nesne olduğu bilincinin yerleştirilmesi,
• Üçüncü parti firmalara yaptırdığımız işlerle ilgili gerekliliklerin sürekli olarak açık ve anlaşılır bir şekilde iletilmesinin sağlanması
• Gerçekleştirdiğimiz her eylemin ilk seferde ve sürekli olarak doğru yapılması ve mükemmellik kavramının oluşması